Slide Groen investeren in EcoCabins INVEST

Met EcoCabins belegt u in slimme en betaalbare woningen. Dit zijn woningen voor onder andere starters, sociale en middensegment huurwoningen, projecten ter verduurzaming van de bouw, smart grid wijken de (door)ontwikkeling ervan.

EcoCabins produceert Tiny Houses en Smart Compact Homes, die voldoen aan het Bouwbesluit en aan alle eisen als het gaat om de energietransitie, voor een betaalbare prijs. Dit komt door onze manier van bouwen. Door volledig voorgefabriceerde huizen te produceren (prefab) die af fabriek worden geleverd geeft deze manier van bouwen een serieus antwoord op de stikstofproblematiek. Door hout te gebruiken in plaats van beton en staal functioneren de woningen tevens als CO2-opslag. Ook worden de kosten gedrukt daar de productie op een lopende band plaats vindt, zoals Henry Ford dit ooit in de auto-industrie heeft verwezenlijkt. Hierdoor kunnen we circa 400 betaalbare kleine woningen per jaar realiseren, waar in Nederland een groot tekort aan is.

Beleggen met een vast rendement

U kunt bij EcoCabins kiezen of u rechtstreeks wilt beleggen in de productie van onze woningen of beleggen in projecten via geldleningen. De meeste mensen kiezen voor een combinatie. Hierdoor krijgt u de ideale mix. Let op: de uitgifte van obligaties is een zeer beperkte uitgifte.

Investeer in

 • Betaalbare starterswoningen
 • Groeimarkt eenpersoonshuishoudens
 • Sociale/middenhuur woningbouw
 • Vast rendement van 5%-8%
 • Bosaanplanting bestemd voor de bouw
 • Flexwonen – tijdelijke woonprojecten

Risicobeperkende factoren

 • Weinig tot geen leegstand door enorme vraag naar woningen
 • EcoCabins zijn eventueel verplaatsbaar, dus zijn multi-inzetbaar
 • Er zijn nauwelijks woningen te vinden in de prijsklasse €130.000 – €200.000 (inclusief grond)

Obligaties

Via obligaties van EcoCabins belegt u rechtstreeks in projecten met een vast rendement en een vaste looptijd. Afhankelijk per project lopen de rentes uiteen van 5% tot 8%.

Vraag hier meer informatie over de actuele mogelijkheden tot investeren in EcoCabins.

Huidige uitgiftes

Aandelenuitgifte Basecamp Amsterdam Beach

Wat: Aandelenuitgifte
Bedrag: € 2.500.000,-
Minimale inleg: € 125.000,-
Datum: maart 2021
Uitgifte: nog niet bekend

Woningbouw binnenstedelijk

Wat: Projectontwikkeling woonwijk 60 woningen
Bedrag: € 13.000.000,-
Rente: nnb
Looptijd: nnb
Datum: augustus 2021
Uitgifte: nog niet bekend

Uitgiftes reeds voltekend

Project strandwoningen Zandvoort

Wat: Projectfinanciering
Bedrag: €170.000,-
Rente: 6%
Looptijd: 4 jaar
Datum: februari 2021
Uitgifte: voltekend

Obligatieuitgifte werkkapitaal EcoCabins

Wat: Obligaties
Bedrag: minimaal € 300.000,- en maximaal €650.000,-
Rente: 6, 6,5 of 7%
Looptijd: 5 jaar
Datum: september 2020
Uitgifte gesloten: € 500.000,- opgehaald

Project MyHome – stapelbare woningen

Wat: Projectfinanciering
Bedrag: €180.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 5 jaar
Datum: april 2020
Uitgifte: voltekend

Project #TinySuite

Wat: Projectfinanciering
Bedrag: €100.000,-
Rente: 7%
Looptijd: 3 jaar
Datum: februari 2020
Uitgifte: voltekend

Project #TinyVilla

Wat: Projectfinanciering
Bedrag: €150.000,-
Rente: 8%
Looptijd: 2 jaar
Datum: september 2019
Uitgifte: voltekend

Portefeuille verhuurde EcoCabins

Wat: Obligaties
Bedrag: €735.000,-
Rente: 6%
Looptijd: 5 jaar
Datum: april 2019
Uitgifte: voltekend

Te verwachten uitgiftes

 1. Aandelenuitgifte Basecamp Amsterdam Beach – 31 recreatieve woningen aan de kust
 2. Obligatielening Tiny House Village Wageningen – 142 woningen
 3. Obligatielening en aandelenuitgifte Basecamp Valencia – 130 woningen
 4. Projectfinanciering MyHome by Piet Boon
 5. Projectfinanciering voor Smart Grid – energieopslag met groene batterij en energiemanagementsysteem voor de woonwijk van de toekomst
 6. Projectfinanciering voor 600 woningen in Randstad (mix sociale huur-, starters- en studentenwoningen)
 7. Projectfinanciering 100 tijdelijke (starters)woningen in Helmond
 8. Projectfinanciering 60 gestapelde MyHome woningen voor permanente bewoning in Helmond
 9. Projectfinanciering 20-30 woningen voor korte verhuur (maximaal 6 maanden) regio Schiphol

  Naast de te verwachten uitgiftes, zijn er vrijwel ieder kwartaal nieuwe projecten.

Past een investering in EcoCabins bij u?

Onze beste bondgenoten zijn morele beleggers, met oog voor duurzaamheid en een gezond rendement. Wilt u over 10-20 jaar aan uw kinderen kunnen verantwoorden wat u met uw gelden heeft gedaan? Wilt u bewust investeren in innovatie en het fossielvrij maken van de wereld? Wilt u duurzame, betaalbare woningbouw op grotere schaal helpen ontwikkelen? Wilt u trots zijn op uw investering? Zo ja, dan is EcoCabins een investering die (mogelijk) bij u past!

Let op: aan beleggen zijn risico’s verbonden. Spreid uw vermogen zoveel mogelijk en investeer alleen met overtollig kapitaal.