+31 020-244 1570 [email protected]

Negentien partijen uit Noord-Nederland willen de komende twaalf jaar € 2,8 miljard investeren in grootschalig opgewekte waterstof. Het gaat hierbij om duurzame groene waterstof. Van het Rijk vragen ze een subsidie waarmee een deel van de investeringen gedekt kan worden.

Dit staat in de Investeringsagenda Waterstof Noord-Nederland, die afgelopen week gepresenteerd werd op het provinciehuis in Groningen. Ondertekenaars van de agenda zijn negentien bedrijven en organisaties, waaronder Gasunie, Shell, Groningen Seaports, Nouryon, Engie, Eneco en Provincie Groningen. De negentien organisaties zijn allemaal op een manier betrokken bij de opwekking of toepassing van waterstof.

In het noorden gebeurt al veel met waterstof. Zo heeft de gemeente Groningen voertuigen op waterstof rijden, komt er een test met een trein op waterstof en worden er diverse fabrieken gebouwd om de  productie van waterstof op te schalen. Gasunie, Nouryon en Engie hebben samen al plannen om de komende jaren 120 megawatt aan elektrolysecapaciteit te bouwen. Die capaciteit moet verdeeld worden tussen een megafabriek van 100 megawatt en een kleinere in Delfzijl.

Onrendabel

Ondanks de grote plannen is er nog sprake van een ‘onrendabele top’ op de investeringen. Hierbij liggen de investeringskosten hoger dan de opbrengsten. Tot 2024 bedraagt dit gemiddeld 100 miljoen euro per jaar. Daar moet de landelijke overheid in bijspringen.  “Wij vragen daarom het Rijk om een met SDE+ vergelijkbare exploitatiesubsidie op te zetten voor waterstofproductie. Dit heeft een positief effect op de groene chemie en de werkgelegenheid”, stellen de partijen. Met de SDE+-subsidie krijgen ondernemers subsidie als ze bijvoorbeeld zonnepanelen op hun bedrijfspand willen plaatsen.

De opstellers van de investeringsagenda willen dat er snel een besluit genomen wordt om te investeren in productielocaties. Het gaat hierbij om locaties van 100 megawatt voor groene waterstof en een productielocatie voor blauwe waterstof. Deze locatie moet een capaciteit van 1,2 gigawatt krijgen.

Pleidooi voor Noord-Nederland

In de agenda wordt ook een lans gebroken voor de locatie Noord-Nederland. In de regio is ruimte en kennis aanwezig om elektriciteit via elektrolyse om te zetten in waterstof. De waterstof kan worden opgeslagen in lege zoutcavernes in de provincie. Via het bestaande aardgasnet kan de waterstof relatief eenvoudig getransporteerd worden naar andere locaties in binnen- en buitenland.

Groene waterstof in 2030

Eind 2018 pleitten 27 partijen er al voor dat Nederland in 2030 minimaal 3 gigawatt aan groene waterstof moet kunnen opwekken. Dit moet door het hele land gebeuren, waarbij vijf industriële clusters langs de kust en in Limburg een grote rol spelen.

 

Klik hier voor het volledige artikel.

Investeren 

in EcoCabins

Heeft u interesse om te investeren in EcoCabins? Laat uw gegevens achter en we nemen contact met u op om de actuele mogelijkheden door te nemen.